Wiadomości Branżowe

Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych 'Białe Murowanie' ” plany na 2014

Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych 'Białe Murowanie' ” plany na 2014
Zapowiadane są m.in. działania edukacyjne dla inwestorów w zakresie energooszczędnego budowaniaStowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe Murowanie” ogłosiło plany na 2014 rok. Priorytetem jest edukacja inwestorów indywidualnych w zakresie budownictwa energooszczędnego. Ważne będą również działania na rzecz dbania o interesy konsumentów i producentów, poprzez uczestniczenie w konsultacjach społecznych oraz pracę w komitetach technicznych odpowiedzialnych za normalizację w obszarze budownictwa. Plany zostały przyjęte  12 lutego 2014 przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.W zakresie edukacji, inicjatywy Stowarzyszenia obejmą m.in. rozpoczęcie cyklu seminariów dla inwestorów indywidualnych „Jak wybudować ciepły i przyjazny środowisku dom”. Planowane są również spotkania dla architektów, a także zacieśnienie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rynku budowlanym. „Budynki są odpowiedzialne za znaczące zużycie energii w Polsce. Szeroko dostępna wiedza nt. nowoczesnych, energooszczędnych metod budowania może przyczynić się do istotnych

Zapowiadane są m.in. działania edukacyjne dla inwestorów w  zakresie energooszczędnego budowania

Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych 'Białe Murowanie' ogłosiło plany na  2014 rok. Priorytetem jest edukacja inwestorów indywidualnych w zakresie budownictwa energooszczędnego. Ważne będą również działania na rzecz dbania o interesy konsumentów i  producentów, poprzez uczestniczenie w konsultacjach społecznych oraz pracę w  komitetach technicznych odpowiedzialnych za normalizację w obszarze budownictwa. Plany zostały przyjęte  12 lutego 2014 przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W zakresie edukacji, inicjatywy Stowarzyszenia obejmą m.in. rozpoczęcie cyklu seminariów dla  inwestorów indywidualnych 'Jak wybudować ciepły i przyjazny środowisku dom'. Planowane są również spotkania dla architektów, a także zacieśnienie współpracy z innymi organizacjami i  instytucjami działającymi na rynku budowlanym. 'Budynki są odpowiedzialne za znaczące zużycie energii w  Polsce. Szeroko dostępna wiedza nt. nowoczesnych, energooszczędnych metod budowania może przyczynić się do istotnych oszczędności w tym obszarze.' ” wyjaśnia Cezary Szeszuła, prezes Zarządu Stowarzyszenia.

W zakresie legislacji Stowarzyszenie chce być uważnym obserwatorem i konsultantem. W grudniu ub.r. 'Białe Murowanie' zostało członkiem trzech komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ” ds. konstrukcji murowych, ds. projektowania konstrukcji murowych oraz  ds.  akustyki architektonicznej. Stowarzyszenie zostało wpisane na listę organizacji biorących udział w  konsultacjach społecznych przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 'Na forum Unii Europejskiej przykłada się dużą wagę do doskonalenia w zakresie ochrony środowiska i  bezpieczeństwa, dotyczy to również sektora budownictwa. Przepisy te muszą znaleźć swoje zastosowanie w naszym kraju. Ważne jest, aby w tych zmianach był brany pod uwagę głos fachowców na co dzień aktywnych na  polskim rynku budowlanym.' ” ocenia Cezary Szeszuła.  

Informacje o Stowarzyszeniu Producentów Białych Materiałów Ściennych 'Białe Murowanie'

Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych 'Białe murowanie' jest organizacją zrzeszającą producentów wyrobów wapienno-piaskowych, czyli silikatów i betonu komórkowego. Należą do niego przedstawiciele kadry kierowniczej i pracowników ośmiu firm produkujących silikaty i beton komórkowy oraz same przedsiębiorstwa ” Xella Polska Sp. z o.o., Grupa SILIKATY  Sp.  z  o.o., P.P.H. „Silikaty- Białystok” Sp. z o.o.;Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A., „PREFABET – Osława Dąbrowa” Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa EFEKT, Silikaty – Szlachta S.C., Zakład Wapienno Piaskowy MEGOLA M. Muda i wspólnicy Sp.J. – jako członkowie wspierający. Celem organizacji jest upowszechnianie oraz  pogłębianie wiedzy dotyczącej produkcji i  zastosowania wyrobów  silikatowych i z betonu komórkowego w  budownictwie oraz  ich wpływu na  środowisko naturalne. Więcej informacji na  www.bialemurowanie.pl

A to już wiesz?  Budowa drugiego etapu farmy wiatrowej Marszewo

 

Źródło SPBMŚ. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy