Wiadomości Branżowe

Serinus odkrył gaz w odwiercie O-24 ” testy produkcyjne jeszcze w tym roku

Serinus Energy zakończyła prace wiertnicze nad odwiertem Olgowskoje-24. Według wstępnych danych, natrafił on na cztery strefy, które mogą zawierać węglowodory i został orurowany jako potencjalny odwiert produkcyjny. Spółka planuje rozpoczęcie testów produkcyjnych jeszcze przed końcem 2013 roku.Prace wiertnicze nad O-24 rozpoczęły się w sierpniu 2013 r. Docelową głębokość odwiertu zaplanowano na 2 900 m, ale w trakcie prac zdecydowano się zwiększyć ją do 3 300 m. Wstępne dane wskazują na występowanie czterech stref potencjalnie zawierających gaz, o łącznej grubości 15 metrów. Głównymi celami odwiertu są dwie strefy: pierwsza na głębokości 2 285 m, oraz druga na głębokości 3 162 m. Testy produkcyjne rozpoczną się przed końcem roku. Odwiert O-24 znajduje się w odległości ok. 1 km od O-12, z którego obecnie trwa produkcja na poziomie 4,6 MMcf/d (130 tys. metrów sześc. gazu dziennie).– Wszystko wskazuje na to, że odwiert O-24 może okazać się kolejnym sukcesem na naszych ukraińskich aktywach. Odkryte strefy gazu i dane uzyskane podczas prac nad odwiertem O-12 ułatwiły nam ustalenie lokalizacji O-24 i jak

Teaser

Serinus Energy zakończyła prace wiertnicze nad odwiertem Olgowskoje-24. Według wstępnych danych, natrafił on na cztery strefy, które mogą zawierać węglowodory i został orurowany jako potencjalny odwiert produkcyjny. Spółka planuje rozpoczęcie testów produkcyjnych jeszcze przed końcem 2013 roku.

Prace wiertnicze nad O-24 rozpoczęły się w sierpniu 2013 r. Docelową głębokość odwiertu zaplanowano na 2  900 m, ale w trakcie prac zdecydowano się zwiększyć ją do 3  300 m. Wstępne dane wskazują na występowanie czterech stref potencjalnie zawierających gaz, o łącznej grubości 15  metrów. Głównymi celami odwiertu są dwie strefy: pierwsza na głębokości 2 285 m, oraz druga na głębokości 3  162 m. Testy produkcyjne rozpoczną się przed końcem roku. Odwiert O-24 znajduje się w odległości ok. 1 km od O-12, z którego obecnie trwa produkcja na poziomie 4,6 MMcf/d (130 tys. metrów sześc. gazu dziennie).

” Wszystko wskazuje na to, że odwiert O-24 może okazać się kolejnym sukcesem na naszych ukraińskich aktywach. Odkryte strefy gazu i dane uzyskane podczas prac nad odwiertem O-12 ułatwiły nam ustalenie lokalizacji O-24 i jak widać wyniki naszych prac geologicznych i  analitycznych pozwalają na szybszy postęp niż planowaliśmy. Pole Olgowskoje odpowiada za znaczący wolumen naszej produkcji. Wierzymy, że testy również wykażą satysfakcjonujący przepływ gazu. Czekamy cierpliwie na ich rozpoczęcie. ” powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo ” Wschodniej Serinus Energy.

Serinus zaplanował już kolejne prace i nowe odwierty. Wiertnica użyta podczas prac nad O-24 zostanie teraz przeniesiona na teren pola Makiejewskoje, by wykonać odwiert M-17. Jego planowana całkowita długość wynosi 3  450 m. Odwiert M-17 zostanie wykonany 1 km na północny zachód od  wykonanego w czwartym kwartale 2012 r. odwiertu Makiejewskoje-16, który rozpoczął produkcję w  czerwcu. Obecna produkcja z M-16 wynosi 101 tys. m sześc. gazu dziennie (3,6 MMcf/d).

A to już wiesz?  Innowacyjność konieczna dla rozwoju firm przetwórstwa rolno-spożywczego

 

O Serinus Energy
Serinus to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii. Prowadzenie z jednej strony produkcji na Ukrainie (wydobycie gazu) i w Tunezji (wydobycie ropy), zaś z drugiej poszukiwań w Brunei, Rumunii i Syrii pozwala na rozłożenie ryzyka, związanego z działalnością w sektorze ropy i gazu. Akcje Spółki są notowane pod symbolem 'SEN' zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), jak i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX).
Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC,posiadany poprzez 70 proc. udział w KUBGas Holdings Limited. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w koncesjach ChouechEssaida, Ech Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. udział w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa się obecnie na czterech koncesjach.
W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km ˛ w północnym Brunei.
W Rumunii Serinus ma 60 proc. udział w prawie użytkowania górniczego (ang. workinginterest) w lądowym obszarze koncesji Satu Mare, obejmującej 2.949 km ˛ blok poszukiwawczo-wydobywczy w północno-zachodniej Rumunii.
W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km ˛, położonego w północno-zachodniej Syrii.Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział Serinus w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. Od lipca 2012 r. Spółka wstrzymała działania operacyjne w Syrii, w związku z wystąpieniem tzw. siły wyższej, związanej z sytuacją polityczną kraju.

A to już wiesz?  Hyundai przekazał Kopenhadze 15 samochodów ix35 Fuel Cell na paliwo wodorowe

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ” międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus Energy (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc. ” Kanada Norman W. Holton
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów
tel.: +1 403 264 8877 / [email protected]

Serinus Energy Inc. ” Polska
Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00 / [email protected]


T
łumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości w zakresie Przejęcia (Forward – looking Statements Regarding Acquisition):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące spółki Serinus oparte na oczekiwaniach związanych z Serinusoraz założeniach dokonywanych na podstawie obecnie dostępnych informacji, które mogą stanowić stwierdzenia dotycząceprzyszłości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Wszelkie takie stwierdzenia iujawnione informacje, nie stanowiące danych historycznych, a dotyczące działań, zdarzeń, wyników, efektów jakie sąspodziewane lub zakładane przez Serinus, jako występujące lub mogące wystąpić w przyszłości ( w całości lub w części)powinny być traktowane jako informacje dotyczące przyszłości. W niektórych przypadkach, informacje dotyczące przyszłościmożna zidentyfikować po użytych terminach, np.: 'prognoza', 'przyszły', 'może', 'będzie', 'spodziewany', 'przewidywany',  ’potencjalny'., 'umożliwia', 'pro-forma' itp. W szczególności, w przypadku niniejszej informacji prasowej, odniesienia takiedotyczą terminów oraz wprowadzenia akcji zwykłych Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Toronto (TSX) orazpozyskania udziału w licencji Satu Mare. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, iż powyższe zdarzenia są uzależnioneod spełnienia określonych warunków. Jednakże nie ma pewności, że warunki takie zostaną spełnione a w rezultacie nie mapewności, że akcje zostaną wprowadzone do obrotu na TSX, obrót akcjami zostanie wznowiony a udział w licencji zostaniepozyskany w zakładanych ramach czasowych lub w ogóle. Wiele czynników może spowodować, że działania lub rezultatySerinus będą znaczące odbiegać od przyszłych działań lub rezultatów, jakie mogą w sposób wyraźny lub domniemany wynikaćze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują nieuzyskanie ostatecznej zgody TSX na wprowadzenie akcjiSerinus do obrotu, brak terminowego wznowienia obrotu akcjami na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,niespełnienie warunków związanych z uzyskaniem zwiększonego udziału w licencji Satu Mare ryzyko związane z połączeniemSerinus i Winstar, brak spodziewanych synergii oraz niewłaściwa wycena Winstar. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi nafakt, że powyższa lista czynników nie jest wyczerpana.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały wyraźnie określone jako ostrzeżenia.Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji,tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

A to już wiesz?  Gaz łupkowy w opinii przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Sheikh Zayed Road,Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska

Nowogrodzka 18/29.  00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy