Wiadomości Branżowe

Tunezja: wysokie wstępne wartości produkcji Win-12bis

Tunezja: wysokie wstępne wartości produkcji Win-12bis
Serinus Energy rozpoczął produkcję ropy z odwiertu Winstar-12bis. Obecnie, studnia jest w trakcie procesu oczyszczania. Jednocześnie Spółka wykonuje drugi odwiert na polu Sabria – Winstar-13.Wydobywany surowiec charakteryzuje się gęstością na poziomie 41,5° według skali API (American Petroleum Institute). W testach produkcyjnych, Spółka uzyskała przepływy w wysokości nawet 1,200 baryłek ropy dziennie, natomiast średnie przepływy wyniosły 553 baryłki ropy dziennie.Surowiec był jednak bardzo rozwodniony ze względu na trwający proces oczyszczania odwiertu po wykonanych zabiegach. Po jego zakończeniu, w miarę upływu czasu, ciśnienie oraz wydajność przepływu ropy będą wzrastać. Jednocześnie, Serinus rozpoczął wykonywanie kolejnego odwiertu na polu Sabria – Winstar-13. Jego planowana głębokość to 3.860 metrów, a prace wiertnicze mają trwać ok. 63 dni. Odwiert znajduje się w odległości ok. 2 km od Win-12bis.„Efekty prac na polu Sabria wyglądają bardzo obiecująco. Produkcja z Win-12bis może zdecydowanie zwiększyć ogólny poziom wydobycia Spółki z jej tunezyjskich aktywów . Wierzymy, że to dopiero początek

Serinus Energy rozpoczął produkcję ropy z odwiertu Winstar-12bis. Obecnie, studnia jest w trakcie procesu oczyszczania. Jednocześnie Spółka wykonuje drugi odwiert na polu Sabria ” Winstar-13.

Wydobywany surowiec charakteryzuje się gęstością na poziomie 41,5 ° według skali API (American Petroleum Institute). W testach produkcyjnych, Spółka uzyskała przepływy w wysokości nawet 1,200 baryłek ropy dziennie, natomiast średnie przepływy wyniosły 553 baryłki ropy dziennie.
Surowiec był jednak bardzo rozwodniony ze względu na trwający proces oczyszczania odwiertu po wykonanych zabiegach. Po jego zakończeniu, w miarę upływu czasu, ciśnienie oraz wydajność przepływu ropy będą wzrastać. Jednocześnie, Serinus rozpoczął wykonywanie kolejnego odwiertu na polu Sabria ” Winstar-13. Jego planowana głębokość to 3.860 metrów, a prace wiertnicze mają trwać ok. 63 dni. Odwiert znajduje się w odległości ok. 2 km od Win-12bis.

’Efekty prac na polu Sabria wyglądają bardzo obiecująco. Produkcja z Win-12bis może zdecydowanie zwiększyć ogólny poziom wydobycia Spółki z jej tunezyjskich aktywów . Wierzymy, że to dopiero początek pozytywnych informacji z pola Sabria i że wkrótce nadejdą kolejne z odwiertu ” Win-13. Dzięki obu odwiertom, znacznie lepiej poznamy także strukturę geologiczną pola. Ułatwi nam to typowanie kolejnych celów i techniczne przygotowanie się do ich osiągnięcia' – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo ” Wschodniej.

Pole Sabria zajmuje obszar około 11.250 akrów. Serinus, poprzez spółkę zależną – Winstar Tunisia B.V., posiada 45 proc. udziałów w koncesji oraz status operatora. Według raportu niezależnej agencji RPS Energy Canada, szacunkowa objętość początkowych zasobów geologicznych ropy (OOIP) na polu Sabria wynosi 347 milionów baryłek w warunkach powierzchniowych (MMstb – stock tank barrels) (netto dla Winstar Tunisia – 156 MMstb). Do tej pory, wydobyto jedynie 1 proc. OOIP. Obecna produkcja z pola Sabria wynosi 475 baryłek ropy oraz 37 tys. metrów sześciennych gazu dziennie (214 baryłek ropy i 16 tys. metrów sześciennych gazu netto dla Serinus).


dostarczył infoWire.pl

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył
A to już wiesz?  Rolnik powinien się szkolić

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy