Rośliny Wiadomości Branżowe

Wielki finał piątej edycji programu 'Po stronie natury'

W sobotę 11 maja na terenie malowniczych bulwarów nad Sołą w Węgierskiej Górce odbędzie się Wielkie Święto Sadzenia Drzew!  Wydarzenie będzie finałem piątej edycji programu „Po stronie natury”. Na fanów ekologii już od godziny 14.00 czekać będą wyjątkowe atrakcje. Na zakończenie dla wszystkich zebranych zagra ambasador programu – Sebastian Karpiel – Bułecka z zespołem Zakopower. Wielkie Święto Sadzenia to stały element programu „Po stronie natury”, który od pięciu lat realizowany jest we współpracy trzech partnerów: Żywiec Zdrój, Fundacji Nasza Ziemia oraz Lasów Państwowych. Jak co roku finał odbędzie się w Węgierskiej Górce. Wydarzenie będzie stanowić symboliczne podsumowanie posadzenia kolejnego miliona drzew. Podczas Wielkiego Święta Sadzenia Drzew każdy będzie mógł zrobić coś na rzecz lokalnej przyrody poprzez posadzenie własnego drzewa pod czujnym okiem leśników.Największą atrakcją wieczoru będzie koncert Zakopower. Poprzedzą go występy lokalnych zespołów: Romanka, Grapa oraz Kapeli Pieczarki. W programie znajdą się również ekologiczne atrakcje dla

W sobotę 11 maja na terenie malowniczych bulwarów nad Sołą w Węgierskiej Górce odbędzie się Wielkie Święto Sadzenia Drzew!   Wydarzenie będzie finałem piątej edycji programu 'Po stronie natury'. Na fanów ekologii już od godziny 14.00 czekać będą wyjątkowe atrakcje. Na zakończenie dla wszystkich zebranych zagra ambasador programu ” Sebastian Karpiel ” Bułecka z zespołem Zakopower.

Wielkie Święto Sadzenia to stały element programu 'Po stronie natury', który od pięciu lat realizowany jest we współpracy trzech partnerów: Ĺťywiec Zdrój, Fundacji Nasza Ziemia oraz Lasów Państwowych. Jak co roku finał odbędzie się w Węgierskiej Górce. Wydarzenie będzie stanowić symboliczne podsumowanie posadzenia kolejnego miliona drzew. Podczas Wielkiego Święta Sadzenia Drzew każdy będzie mógł zrobić coś na rzecz lokalnej przyrody poprzez posadzenie własnego drzewa pod czujnym okiem leśników.

Największą atrakcją wieczoru będzie koncert Zakopower. Poprzedzą go występy lokalnych zespołów: Romanka, Grapa oraz Kapeli Pieczarki. W programie znajdą się również ekologiczne atrakcje dla całych rodzin: zielone kino recyklingowe, mobilne centrum edukacji ekologicznej oraz kiermasze z  regionalnymi wyrobami i wiele innych. Dodatkowo dla uczestników przygotowane zostaną konkursy i  zabawy. Tradycyjnie już całość wydarzenia poprzedzi Ekorajd, podczas którego młodzież z lokalnych szkół będzie sprzątać szlaki turystyczne. Imprezę poprowadzi Stanisław Jaskułka ” aktor teatralny i filmowy, mistrz improwizacji, a przede wszystkim góral od lat związany z kultura beskidzką.

Organizatorami Wielkiego Święta Sadzenia Drzew są Ĺťywiec Zdrój,  Gmina Węgierska Górka oraz Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, a także Nadleśnictwo Węgierska Górka.

Patronat medialny nad finałem objęły: Dziennik Zachodni, portal Ĺťywiec.NaszeMiasto.pl, TVP Katowice oraz radio Eska Beskidy.

***

O programie 'Po stronie natury':

’Po stronie natury' to unikalny wieloletni sojusz na rzecz przyrody liderów z różnych sektorów. W ramach programu od 2009 roku z powodzeniem współpracują ze sobą instytucja państwowa ” Lasy Państwowe, organizacja pozarządowa   ” Fundacja Nasza Ziemia   oraz organizacja biznesowa ” Ĺťywiec Zdrój S.A. Każda ze stron wnosi do niego wyjątkową wiedzę, doświadczenie i wkład praktyczny lub finansowy.

W  ramach 'Po stronie natury' organizowana jest coroczna akcja sadzenia miliona drzew w  Beskidzie Ĺťywieckim oraz ogólnopolski konkurs grantowy na projekty ekologiczne odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności. W pierwszych dwóch latach program funkcjonował pod nazwą 'Moje Silne Drzewo'.

Zadaniem 'Po stronie natury' jest zwrócenie uwagi Polaków na problem ochrony środowiska naturalnego i  potrzebę dbania o nie. Do programu może przyłączyć się każdy, kto chce zrobić coś dobrego dla przyrody i  dobrze się przy tym bawić.

O firmie Ĺťywiec Zdrój S.A.:

Firma Ĺťywiec Zdrój S.A. na początku swojego funkcjonowania była niewielkim zakładem produkującym wodę źródlaną. Dynamiczny rozwój sprawił, że w 2001 roku została ona przekształcona w spółkę akcyjną. Obecnie zatrudnia ponad 500 pracowników i według rankingu dziennika Rzeczpospolita znajduje się w czołówce polskich przedsiębiorstw (Lista 500). Produkty Ĺťywiec Zdrój można znaleźć w połowie polskich domów. Firma była wielokrotnie nagradzana za działalność biznesową, zdobyła między innymi Tytuł Lidera Polskiego Biznesu.

W strategię działania Ĺťywiec Zdrój S.A. na stałe wpisana jest realizacja projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma wspiera nie tylko miejsca, w których działa, ale też prowadzi ogólnopolskie programy o  charakterze edukacyjnym i z zakresu ochrony środowiska. Za działalność w ramach programu ekologicznego 'Po stronie natury', firma została nagrodzona tytułem Dobroczyńca Roku.  

O Lasach Państwowych:

Lasy Państwowe to największa w Europie organizacja dbająca o obszary leśne. Tereny, którymi się opiekują stanowią niemal ź powierzchni kraju. Lasy Państwowe generują blisko 300 tys. miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym, a  bezpośrednio w organizacji pracuje około 25 tysięcy osób. Dzięki swojej 90 letniej tradycji i  imponującemu doświadczeniu, pracownicy Lasów Państwowych co roku sadzą 500 mln drzew,   tworząc warunki sprzyjające korzystaniu z  dobrodziejstw polskich lasów. Ich najważniejszym celem jest zachowanie   ciągłości gatunkowej drzew, które należą do dobra wspólnego wszystkich Polaków. Leśnicy to druga pod względem zaufania społecznego grupa zawodowa w Polsce. Więcej na: www.lasy.gov.pl

O Fundacji Nasza Ziemia:

Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego – edukację ekologiczną. Została założona 20 lat temu przez  Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja popularyzuje proste sposoby i  zachowania pomagające dbać o ochronę środowiska naturalnego. Inspiruje do działania i  angażuje w nie setki szkół, samorządów, instytucji, firm i osób niezrzeszonych. W  jej dorobku znajduje się blisko 40 programów edukacyjnych,  m.in. 'Sprzątanie Świata', 'Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku', 'Kluby Naszej Ziemi', 'Czysta Gmina'. Za prowadzone działania Fundacja Nasza Ziemia została uhonorowana 'Złotym Liściem' Ministra Środowiska, Henry Ford European Conservation Award, wyróżnieniem 'Pro Publico Bono' oraz wyróżnieniem specjalnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie wolontariatu i  działania wolontariackie. Więcej na:  www.naszaziemia.pl.

< 241059" >

Źródło Ĺťywiec Zdrój. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Kable, płotki i sitka – czyli jak dbać o drożność rynien

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy