Wiadomości Branżowe

Politechnika Gdańska kształcić będzie „zielonych” chemików

Rusza nowy dwujęzyczny kierunek studiów na Wydziale Chemicznym. Absolwenci Zielonych Technologii i Monitoringu/Green Technologies and Monitoring będą w przyszłości realizować ideę zrównoważonego rozwoju – tworzyć produkty, które na każdym etapie istnienia będą przyjazne dla środowiska naturalnego.Zielone technologie czy zielona chemia oznacza podejście do procesów chemicznych w taki sposób, by minimalizować ich oddziaływanie na środowisko. Produkt wytwarzany w myśl tych zasad na każdym etapie swojego istnienia:  od produkcji, poprzez użytkowanie, aż po wycofanie z użycia – musi pozostać obojętnym wobec ekosystemów. A "wyrzucony na śmietnik" ulec biodegradacji.– Chcemy umocnić wśród studentów świadomość, że parametry środowiskowe ich przyszłych działań jako chemików są równie ważne jak parametry technologiczne i ekonomiczne. Zaszczepimy w nich ideę zrównoważonego rozwoju, uznaną za priorytet współczesnej gospodarki  – mówi prof. Jacek Namieśnik z Wydziału Chemicznego PG. – Mówiąc prościej: absolwenci tego kierunku w przyszłych działaniach zawodowych powinni

Rusza nowy dwujęzyczny kierunek studiów na Wydziale Chemicznym. Absolwenci Zielonych Technologii i Monitoringu/Green Technologies and Monitoring będą w przyszłości realizować ideę zrównoważonego rozwoju ” tworzyć produkty, które na każdym etapie istnienia będą przyjazne dla środowiska naturalnego.

Zielone technologie czy zielona chemia oznacza podejście do procesów chemicznych w taki sposób, by minimalizować ich oddziaływanie na środowisko. Produkt wytwarzany w myśl tych zasad na każdym etapie swojego istnienia:   od produkcji, poprzez użytkowanie, aż po wycofanie z użycia ” musi pozostać obojętnym wobec ekosystemów. A „wyrzucony na śmietnik” ulec biodegradacji.

” Chcemy umocnić wśród studentów świadomość, że parametry środowiskowe ich przyszłych działań jako chemików są równie ważne jak parametry technologiczne i ekonomiczne. Zaszczepimy w nich ideę zrównoważonego rozwoju, uznaną za priorytet współczesnej gospodarki  ” mówi prof. Jacek Namieśnik z Wydziału Chemicznego PG. ” Mówiąc prościej: absolwenci tego kierunku w przyszłych działaniach zawodowych powinni kierować się hasłem: „Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych ojcach, a jedynie pożyczyliśmy od naszych dzieci”.

Monitoring w nazwie kierunku studiów oznacza analitykę środowiska i procesów przemysłowych. Umiejętności z zakresu analityki pozwolą przyszłym inżynierom sprawdzić czy projektowane przez nich procesy i technologie są rzeczywiście „zielone”.

Studia prowadzone będą w języku polskim i angielskim, w ramach identycznego programu kształcenia. Dzięki temu studenci będą mogli przejść cały program studiów w wybranym przez siebie języku, albo studiować częściowo po polsku, częściowo po angielsku.

Drugi lektorat studenci wybiorą spośród ośmiu języków krajów basenu Morza Bałtyckiego. Celowo dobrano taką grupę języków: nauka jednego z nich ułatwić ma absolwentom pracę w roli ekspertów na rzecz ochrony środowiska Bałtyku, a także umożliwić im udział we wspólnych z krajami nadbałtyckimi projektach z innych dziedzin nauki, czy gospodarki.

Absolwenci Zielonych Technologii i Monitoringu będą mogli zdobyć również certyfikaty ISO, co pozwoli im wzmocnić wiedzę i umiejętności zdobyte podczas wykładów i praktyki laboratoryjnej. Większościowy udział w finansowaniu kursów poniesie Wydział Chemiczny.

A to już wiesz?  Strajk górników i rolników w Polsce. Czy będą kolejne?

” Chemia jest postrzegana w społeczeństwie jako dziedzina trudna do opanowania. Co oczywiście nie jest prawdą, ale i tak postanowiliśmy wyjść temu przekonaniu naprzeciw. Dlatego na tym kierunku „akademickiej” chemii jest niewiele. Stawiamy na jej praktyczne zastosowanie, ucząc nowoczesnych procesów czystych i technologii bezodpadowych ” zachęca prof. Namieśnik.

Studia będą prowadzone na I i II stopniu kształcenia, pierwsi studenci rozpoczną naukę w październiku 2015 r. (studia inżynierskie) i lutym 2016 r. (studia magisterskie).


dostarczył infoWire.pl

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy