Wiadomości Branżowe

Serinus ukończył odwiert Makiejewskoje-22 i odkryła liczne strefy gazu

Serinus ukończył odwiert Makiejewskoje-22 i odkryła liczne strefy gazu
Serinus Energy zakończył wykonywanie odwiertu poszukiwawczego Makiejewskoje-22 na Ukrainie. Prace wiertnicze ujawniły występowanie stref gazu, które mogą charakteryzować się potencjałem wydobywczym. Wkrótce rozpocznie się program testu najbardziej obiecujących stref.Odwiert poszukiwawczy Makiejewskoje-22 („M-22”) osiągnął końcową głębokość 3.629 m i natrafił na gaz w sześciu strefach. Dwie z tych stref wydają się zawierać gaz opłacalny do wydobycia, zaś pozostałe cztery charakteryzuje potencjał złożowy. KUB-Gas LLC („KUB-Gas”), będący operatorem odwiertu, obecnie prowadzi przygotowania do uzbrojenia, testów i podłączenia M-22.Prace wiertnicze rozpoczęły się 1 października 2014 r. Odwiert znajduje się w południowo-zachodniej części głównego uskoku, przebiegającego przez koncesje Makiejewskoje oraz Olgowskoje na Ukrainie. Obecnie zakończono prace związane z orurowaniem odwiertu. Wkrótce rozpocznie się program testów obu najbardziej obiecujących stref występowania gazu, stref S13a oraz S6. Uwarunkowania geologiczne pozostałych stref wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań i analiz w celu zweryfikowania ich

Serinus Energy zakończył wykonywanie odwiertu poszukiwawczego Makiejewskoje-22 na Ukrainie. Prace wiertnicze ujawniły występowanie stref gazu, które mogą charakteryzować się potencjałem wydobywczym. Wkrótce rozpocznie się program testu najbardziej obiecujących stref.

Odwiert poszukiwawczy Makiejewskoje-22 (’M-22′) osiągnął końcową głębokość 3.629  m i natrafił na gaz w sześciu strefach. Dwie z tych stref wydają się zawierać gaz opłacalny do wydobycia, zaś pozostałe cztery charakteryzuje potencjał złożowy. KUB-Gas LLC (’KUB-Gas'), będący operatorem odwiertu, obecnie prowadzi przygotowania do uzbrojenia, testów i podłączenia M-22.

Prace wiertnicze rozpoczęły się 1 października 2014 r. Odwiert znajduje się w południowo-zachodniej części głównego uskoku, przebiegającego przez koncesje Makiejewskoje oraz Olgowskoje na Ukrainie. Obecnie zakończono prace związane z orurowaniem odwiertu. Wkrótce rozpocznie się program testów obu najbardziej obiecujących stref występowania gazu, stref S13a oraz S6. Uwarunkowania geologiczne pozostałych stref wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań i  analiz w celu zweryfikowania ich potencjału.

Oprócz zwiększenia produkcji i rezerw, M-22 przynosi dwa ważne skutki dla programu prac poszukiwawczych i zagospodarowania na koncesjach Makiejewskoje i Olgowskoje. Po pierwsze, pozwala on oszacować potencjał gazowy uskoku przebiegającego przez ten obszar i w konsekwencji określić nowe cele poszukiwawcze. Po drugie, jeżeli wyniki testów będą pozytywne, to strefa S13a stanie się nowym poziomem eksploatacyjnym, z najgłębiej jak do tej pory odkrytymi komercyjnymi ilościami gazu.

’Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakończenia prac wiertniczych na polu Makiejewskoje, a  optymistyczne oceny potencjału stref gazowych potwierdzają nasze oczekiwania co do ogromnej wartości zasobów Serinusa na koncesjach ukraińskich' ” powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes
ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.

Po zakończeniu testów na początku lutego, zgodnie z założeniami Spółki, w ciągu kilku tygodni odwiert zostanie podłączony do linii przesyłowych. Wykonano je pod koniec w 2014 r., mając na uwadze program wierceń. Ostateczne podłączenie nastąpi po otrzymaniu stosownych pozwoleń wydawanych przez ukraińskich regulatorów.

A to już wiesz?  Zrzuć zbędne kilowaty

Najnowsze przepisy podatkowe właśnie wprowadzone na Ukrainie określają podatek od wydobycia (ang. royalty) na poziomie 55 proc. dla gazu i 45 proc. dla ropy ” czyli na tym samym co w przepisach tymczasowych obowiązujących od 1 sierpnia 2014 roku. Wprowadzono także 2 proc. podatek od sprzedaży gazu ziemnego.

W nowym przepisie uchwalonym przez rząd nie znalazł się zapis dotychczas obowiązujący, a dotyczący preferencyjnej stawki podatku dla nowych odwiertów przez pierwsze dwa lata wydobycia. Serinus podejmuje działania w celu wyjaśnienia tego przepisu, który został wprowadzony w ramach tymczasowych regulacji od 1 sierpnia 2014 roku i nie jest jasne czy nadal obowiązuje.


dostarczył infoWire.pl

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy