Wiadomości Branżowe

Serinus: na Ukrainie produkcja bez zmian

Serinus: na Ukrainie produkcja bez zmian
Serinus Energy kontynuuje produkcję na Ukrainie, która przebiega bez zakłóceń. Jednak mając na uwadze bezpieczeństwo załogi oraz prowadzonych operacji, Spółka zdecydowała się na czasowe zawieszenie działań związanych z zagospodarowaniem pól.Produkcja oraz sprzedaż gazu są kontynuowane, nie odnotowano również problemów z opłatami za sprzedany surowiec. Spółka zdecydowała, że obecnie prowadzone prace wiertnicze, modernizacyjne oraz w zakresie zagospodarowania zostaną ukończone lub doprowadzone do etapu, w których możliwe będzie bezpieczne zawieszenie bez ryzyka dla aktywów i pracujących ludzi.„Utrzymujemy wydobycie na optymalnym pod względem ekonomicznym i technologicznym poziomie. Sytuacja polityczna na Ukrainie doprowadziła do podjęcia przez Serinus decyzji o czasowym wstrzymaniu jedynie prac związanych z poszukiwaniami i dalszym rozwojem pól. Będziemy uważnie obserwować rozwój sytuacji i poinformujemy, gdy tylko pozwoli ona na rozpoczęcie nowych działań poszukiwawczych. Mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej.” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie

Serinus Energy kontynuuje produkcję na Ukrainie, która przebiega bez zakłóceń. Jednak mając na uwadze bezpieczeństwo załogi oraz prowadzonych operacji, Spółka zdecydowała się na czasowe zawieszenie działań związanych z zagospodarowaniem pól.

Produkcja oraz sprzedaż gazu są kontynuowane, nie odnotowano również problemów z opłatami za sprzedany surowiec. Spółka zdecydowała, że obecnie prowadzone prace wiertnicze, modernizacyjne oraz w zakresie zagospodarowania zostaną ukończone lub doprowadzone do etapu, w których możliwe będzie bezpieczne zawieszenie bez ryzyka dla aktywów i pracujących ludzi.

’Utrzymujemy wydobycie na optymalnym pod względem ekonomicznym i technologicznym poziomie. Sytuacja polityczna na Ukrainie doprowadziła do podjęcia przez Serinus decyzji o  czasowym wstrzymaniu jedynie prac związanych z poszukiwaniami i dalszym rozwojem pól. Będziemy uważnie obserwować rozwój sytuacji i poinformujemy, gdy tylko pozwoli ona na rozpoczęcie nowych działań poszukiwawczych. Mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej.' ” powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ostatnie działania Serinus objęły:

  • podłączenie do produkcji odwiertu M-17. Jego obecna produkcja wynosi 121 tys. m sześc. gazu dziennie, co oznacza ogólne wydobycie Spółki na Ukrainie na poziomie 968 tys. m sześc.
  • rozpoczęcie testów strefy S6 w odwiercie O-11. Obecnie został on zamknięty w celu odbudowy ciśnienia.
  • orurowanie odwiertu NM-4 do głębokości 100,2 metrów.

Terenami, na których poziom bezpieczeństwa pracy spadł szczególnie, są okolice Ługańska, gdzie leżą pola Wiergunskoje i Krutogorowskoje (ich łączna obecna produkcja stanowi niecałe 3 procent całej produkcji spółki na Ukrainie). Jedynie z pierwszego z wymienionych pól Spółka zdecydowała się wstrzymać wydobycie, jako że obszar ten nie jest obecnie kontrolowany przez rząd Ukrainy.


dostarczył infoWire.pl

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Już 40 franczyz GRENE w Polsce

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy