Rośliny Wiadomości Branżowe

Gdańsk 'Po stronie natury'

Gdańsk 'Po stronie natury'
W majówkowy weekend odbyła się ostania z akcji ambientowych zorganizowanych w ramach programu „Po stronie natury”. Mieszkańcy Gdańska, którzy pojawili się przed Centrum Handlowym Manhattan mogli wyrazić poparcie dla idei sadzenia drzew oraz ochrony środowiska i zobaczyć swoje zdjęcie na interaktywnym billboardzie.W czwartek, sobotę i niedzielę w Gdańsku prawie 400 osób zadeklarowało, że jest „Po stronie natury”. Dzięki specjalnie przygotowanemu nośnikowi wyposażonemu w duży ekran, aparat i łącze internetowe przechodnie mogli zobaczyć swoje zdjęcie na interaktywnym billboardzie oraz pokazać innym, że są wrażliwi na kwestie ochrony środowiska. Akcja została bardzo pozytywnie odebrana przez wszystkich uczestników. W efekcie wydarzenia na Facebooku pojawiło się ponad 200 fotografii z hasłem „Popieram to”.  Większość osób znała program „Po stronie natury” z wcześniejszych edycji. Przechodnie, którzy zetknęli się z nim po raz pierwszy również chętnie wyrażali swoje poparcie dla jego idei. W ramach gdańskiej akcji rozdano łącznie 338 sadzonek. Uczestnicy ambientu najchętniej pozowali do zdjęć

Teaser

W majówkowy weekend odbyła się ostania z akcji ambientowych zorganizowanych w  ramach programu 'Po stronie natury'. Mieszkańcy Gdańska, którzy pojawili się przed Centrum Handlowym Manhattan mogli wyrazić poparcie dla idei sadzenia drzew oraz ochrony środowiska i zobaczyć swoje zdjęcie na interaktywnym billboardzie.

W czwartek, sobotę i niedzielę w Gdańsku prawie 400 osób zadeklarowało, że jest 'Po stronie natury'. Dzięki specjalnie przygotowanemu nośnikowi wyposażonemu w duży ekran, aparat i  łącze internetowe przechodnie mogli zobaczyć swoje zdjęcie na interaktywnym billboardzie oraz pokazać innym, że są wrażliwi na kwestie ochrony środowiska. Akcja została bardzo pozytywnie odebrana przez wszystkich uczestników. W  efekcie wydarzenia na Facebooku pojawiło się ponad 200 fotografii z hasłem 'Popieram to'.   Większość osób znała program 'Po stronie natury' z wcześniejszych edycji. Przechodnie, którzy zetknęli się z nim po raz pierwszy również chętnie wyrażali swoje poparcie dla jego idei. W  ramach gdańskiej akcji rozdano łącznie 338 sadzonek. Uczestnicy ambientu najchętniej pozowali do zdjęć w  gronie znajomych i rodziny.  

Program ’Po stronie natury' został zainicjowany w 2009 roku. Od początku istnienia organizowany jest dzięki współpracy Ĺťywiec Zdrój, Fundacji Nasza Ziemia oraz Lasów Państwowych. Celem programu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz edukacja o    istotnym wpływie drzew na środowisko, w którym żyjemy. Realizowane działania mają zwrócić uwagę na potrzebę sadzenia drzew, które produkują tlen i odgrywają bardzo ważną rolę w łańcuchu życia.Program pokazuje także, że dbałość o  drzewa to nie tylko obowiązek leśników, ale zadanie wszystkich ludzi, którzy korzystają z dóbr lasów.

Do programu 'Po stronie natury' może się przyłączyć każdy. Wystarczy odwiedzić stronę www.postronienatury.pl i kliknąć w przycisk POPIERAM TO! W zamian za wsparcie każdy otrzyma niespodziankę ” możliwość zobaczenia siebie w filmie z  ambasadorem programu – Sebastianem Karpielem-Bułecką!

A to już wiesz?  Sposób na jesienną chandrę

 

O firmie Ĺťywiec Zdrój S.A.:

Firma Ĺťywiec Zdrój S.A. na początku swojego funkcjonowania była niewielkim zakładem produkującym wodę źródlaną. Dynamiczny rozwój sprawił, że w 2001 roku została ona przekształcona w spółkę akcyjną. Obecnie zatrudnia ponad 500 pracowników i według rankingu dziennika Rzeczpospolita znajduje się w czołówce polskich przedsiębiorstw (Lista 500). Produkty Ĺťywiec Zdrój można znaleźć w połowie polskich domów. Firma była wielokrotnie nagradzana za działalność biznesową, zdobyła między innymi Tytuł Lidera Polskiego Biznesu.

W strategię działania Ĺťywiec Zdrój S.A. na stałe wpisana jest realizacja projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma wspiera nie tylko miejsca, w których działa, ale też prowadzi ogólnopolskie programy o  charakterze edukacyjnym i z zakresu ochrony środowiska. Za działalność w ramach programu ekologicznego 'Po stronie natury', firma została nagrodzona tytułem Dobroczyńca Roku.

O Lasach Państwowych:

Lasy Państwowe to największa w Europie organizacja dbająca o obszary leśne. Tereny, którymi się opiekują stanowią niemal ź powierzchni kraju. Lasy Państwowe generują blisko 300 tys. miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym, a bezpośrednio w organizacji pracuje około 25 tysięcy osób. Dzięki swojej 90 letniej tradycji i  imponującemu doświadczeniu, pracownicy Lasów Państwowych co roku sadzą 500 mln drzew,   tworząc warunki sprzyjające korzystaniu z dobrodziejstw polskich lasów. Ich najważniejszym celem jest zachowanie   ciągłości gatunkowej drzew, które należą do dobra wspólnego wszystkich Polaków. Leśnicy to druga pod względem zaufania społecznego grupa zawodowa w Polsce. Więcej na: www.lasy.gov.pl

O Fundacji Nasza Ziemia:

Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego – edukację ekologiczną. Została założona 20 lat temu przez  Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja popularyzuje proste sposoby i  zachowania pomagające dbać o ochronę środowiska naturalnego. Inspiruje do działania i  angażuje w nie setki szkół, samorządów, instytucji, firm i osób niezrzeszonych. W  jej dorobku znajduje się blisko 40 programów edukacyjnych,  m.in. 'Sprzątanie Świata', 'Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku', 'Kluby Naszej Ziemi', 'Czysta Gmina'. Za prowadzone działania Fundacja Nasza Ziemia została uhonorowana 'Złotym Liściem' Ministra Środowiska, Henry Ford European Conservation Award, wyróżnieniem 'Pro Publico Bono' oraz wyróżnieniem specjalnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie wolontariatu i  działania wolontariackie. Więcej na:  www.naszaziemia.pl.

< 240898" >

Źródło Ĺťywiec Zdrój. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy