Wiadomości Branżowe

Koszalin: ENERGA-Operator SA ufundowała stypendia dla najlepszych studentów

Siedmioro studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej otrzymało z rąk Roberta Świerzyńskiego, wiceprezesa zarządu ENERGA-Operator SA, stypendia  w ramach programu edukacyjnego „Energia do nauki”. To kolejna  odsłona programu skierowanego do uczelni wyższych i szkół technicznych z terenu działania ENERGA-Operator. Efektem programu „Energia do nauki”są stypendia fundowane dla najlepszych studentów i uczniów oraz praktyki i staże absolwenckie. Obecnie ENERGA-Operator wspiera finansowo i edukacyjnie 28 stypendystów ze szkół średnich i wyższych.- Program „Energia do nauki” stworzony na lata 2012-2017 wpisuje się w cele strategiczne naszej spółki. Chcemy być najlepsi, dlatego szukamy najlepszych – mówi Robert Świerzyński, wiceprezes ENERGA-Operator. -  Współpraca z uczelniami wyższymi i technicznymi szkołami średnimi zakłada promowanie edukacji oraz stworzenie perspektyw zawodowych dla przyszłych energetyków. Dobór partnerskich placówek edukacyjnych Głównymi kryteriami doboru partnerskich instytucji edukacyjnych w ramach programu: „Energia do nauki” jest ich

Siedmioro studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej  otrzymało z rąk Roberta Świerzyńskiego, wiceprezesa zarządu ENERGA-Operator SA, stypendia  w ramach programu edukacyjnego 'Energia do nauki'. To kolejna   odsłona programu skierowanego do uczelni wyższych i szkół technicznych z terenu działania ENERGA-Operator.

Efektem programu 'Energia do nauki’są stypendia fundowane dla najlepszych studentów i uczniów oraz praktyki i staże absolwenckie. Obecnie ENERGA-Operator wspiera finansowo i edukacyjnie 28 stypendystów ze szkół średnich i wyższych.

– Program 'Energia do nauki' stworzony na lata 2012-2017 wpisuje się w cele strategiczne naszej spółki. Chcemy być najlepsi, dlatego szukamy najlepszych ” mówi Robert Świerzyński, wiceprezes ENERGA-Operator. –  Współpraca z uczelniami wyższymi i technicznymi szkołami średnimi zakłada promowanie edukacji oraz stworzenie perspektyw zawodowych dla przyszłych energetyków.  

Dobór partnerskich placówek edukacyjnych
Głównymi kryteriami doboru partnerskich instytucji edukacyjnych w ramach programu: 'Energia do nauki' jest ich tradycja w wysokim poziomie kształcenia inżynierów. Obecnie spółka współpracuje z dwiema uczelniami wyższymi – Politechniką Gdańską i Koszalińską oraz czterema szkołami średnimi z Gdańska, Starogardu Gdańskiego, Białogardu oraz Grudziądza. ENERGA-Operator SA  obejmuje swoim patronatem ok. 250 uczniów klas profilowych o specjalizacji technik elektryk i technik energetyk. Tylko w pierwszej połowie 2013 roku spółka przyjęła ponad 100 praktykantów, uczniów szkół oraz studentów uczelni wyższych. Docelowo do 2017 roku ENERGA-Operator SA zamierza współpracować z czterema szkołami wyższymi i dwunastoma szkołami średnimi.


Promocja zawodu

Głównym celem programu 'Energia do nauki' jest identyfikowanie najlepszych, wspieranie ich podczas edukacji i otwieranie potencjalnej szansy na zatrudnienie przyszłej kadry  inżynieryjno-technicznej. Program zakłada szeroką ofertę różnorodnych aktywności dedykowanych młodzieży ze szkół partnerskich. Uczniowie szkół zawodowych oraz studenci uczelni technicznych, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce mają szansę podpisania umów stypendialnych wspierających finansowo ich edukację. Jednym z efektów współpracy jest doposażenie laboratorium technicznego w Starogardzie Gdańskim ” przekazane wsparcie wyniosło 50  000 zł. W ramach programu 'Energia dla nauki' wspierani są również studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i Specjalności Elektroenergetyki Politechniki Koszalińskiej. W tegorocznej edycji  programu   stypendia w wysokości 1200 zł miesięcznie, otrzymało 8 studentów z obu uczelni. Szkołom średnim Energa-Operator ma do zaoferowania interesujące warsztaty terenowe oraz wykłady ekspertów, a także stypendia dla najlepszych w wysokości od 200 zł do 400 zł,   wypłacane miesięcznie przez okres 1 semestru.

A to już wiesz?  Dzień Bociana Białego - 31 maja

Najważniejsze korzyści dla młodzieży biorącej udział w programie edukacyjnym

  • poznanie branży energetycznej oraz zadań realizowanych na określonych stanowiskach,
  • bezpośredni kontakt z pracownikami firmy,
  • zwiększenie dostępu młodych ludzi do wiedzy i technologii stosowanych w branży energetycznej,
  • możliwość zweryfikowania wyobrażeń o pracy w energetyce z rzeczywistością oraz kształtowanie bardziej świadomego sposobu myślenia i decydowania o ewentualnym podjęciu pracy w ENERGA-Operator SA,
  • możliwość odbycia praktyk/stażu w ENERGA-Operator SA,
  • możliwość pisania pracy dyplomowej przy wsparciu ekspertów ENERGA-Operator  SA,
  • udział w prelekcjach prowadzonych przez specjalistów ENERGA-Operator  SA   na uczelniach i w szkołach,
  • udział w szkoleniach z zakresu rozwoju interpersonalnego prowadzonych przez trenerów wewnętrznych ENERGA-Operator  SA.  

Goście uroczystości
Politechnikę Koszalińską reprezentowali Rektor uczelni – prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal,   Dziekan Wydziału Mechanicznego – prof. nadzw. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz oraz dr inż. Krzysztof Dutkowski – zajmujący się współpracą pomiędzy Politechniką Koszalińską, a Energa-Operator SA   . Po stronie EOP w spotkaniu   uczestniczyli Robert Świerzyński – wiceprezes Zarządu ENERGA-Operator  SA   , Krzysztof Łukasik – Dyrektor Generalny oddziałów   w Koszalinie i Słupsku,   Agata Sapieha – Kierownik Biura Organizacji i Logistyki oraz Dariusz Dudkiewicz – Dyrektor Rejonów Dystrybucji w Białogardzie i Szczecinku.

 

 

O spółce

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar 75 tys. km kw. czyli ok. 1/4 obszaru Polski).  Z usług spółki korzysta 2,9 mln gospodarstw domowych oraz  firm, co daje około 17-procentowy udział w polskim rynku energii elektrycznej.  Spółka eksploatuje 193 tys. km linii elektrycznych wszystkich napięć, którymi przesyła ponad ok. 20 TWh energii rocznie.  

Misją spółki jest NIEZAWODNOŚÄ†.  

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

A to już wiesz?  Plan firmy Unilever 'Ĺťycie w sposób zrównoważony' stymuluje wzrost. Unilever Polska dołącza do inicjatywy 'Wizja 2050'

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. ('Spółka').

Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w  Warszawie jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Źródło ENERGA-Operator. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy