Rośliny Wiadomości Branżowe

Unilever gości studentów w swojej warszawskiej siedzibie ” finał konkursu 'Create Better Future'

21 czerwca 2013 roku w siedzibie firmy Unilever w Warszawie odbył się finał konkursu „Create Better Future” skierowanego do organizacji studenckich. Wydarzeniem towarzyszącym były warsztaty poświęcone zagadnieniu zrównoważonego rozwoju, zorganizowane we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w których udział wzięli reprezentanci największych warszawskich uczelni – SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W listopadzie 2012 roku w ramach projektu „Create Better Future” na fanpage’u Unilever Kariera ogłoszony został konkurs adresowany do organizacji studenckich. Jego celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów na projekty wolontariatów związanych z ekologią oraz skierowanych do dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Spośród zebranych aplikacji jury wybrało sześć najlepszych. Ostatecznie trzy zwycięskie projekty wyłonione zostały poprzez głosowanie pracowników Unilevera. Każda z organizacji otrzymała od firmy wsparcie finansowe w wysokości 4000 zł. Konkurs jest częścią realizacji założeń Planu „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever w Polsce.21

Teaser

21 czerwca 2013 roku w siedzibie firmy Unilever w Warszawie odbył się finał konkursu 'Create Better Future' skierowanego do organizacji studenckich. Wydarzeniem towarzyszącym były warsztaty poświęcone zagadnieniu zrównoważonego rozwoju, zorganizowane we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w których udział wzięli reprezentanci największych warszawskich uczelni ” SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W listopadzie 2012 roku w ramach projektu 'Create Better Future' na fanpage €™u Unilever Kariera ogłoszony został konkurs adresowany do organizacji studenckich. Jego celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów na projekty wolontariatów związanych z ekologią oraz skierowanych do dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Spośród zebranych aplikacji jury wybrało sześć najlepszych. Ostatecznie trzy zwycięskie projekty wyłonione zostały poprzez głosowanie pracowników Unilevera. Każda z organizacji otrzymała od firmy wsparcie finansowe w wysokości 4000 zł. Konkurs jest częścią realizacji założeń Planu 'Ĺťycie w sposób zrównoważony' firmy Unilever w Polsce.

21 czerwca na specjalnym spotkaniu w warszawskiej siedzibie firmy Unilever pomysłodawcy zwycięskich inicjatyw przedstawili relacje z ich realizacji.  Zaprezentowane zostały projekty:

  • ’Recycling ” Design ” Sztuka', czyli plan stworzenia przyjaznej środowisku świetlicy, w której dzieci będą mogły się nie tylko bawić, ale również uczyć (działa od 6 kwietnia w Domu Dziecka przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej).
  • ’Chatka dla Puchatka, czyli zbuduj domek dla zwierzaka', w ramach którego członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zoologów i Ekologów działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przy pomocy dzieci zbudowali schronienia dla wielu gatunków zwierząt, m.in. nietoperzy, popielic czy jeży.
  • ’Zdrowe berbecie na zdrowej planecie' ” akcja członków SKN Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), która miała na celu zaznajomienie najmłodszych pacjentów szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego z pojęciami związanymi z ochroną środowiska oraz ekologią.
A to już wiesz?  GEKON " dofinansowanie badań i wdrażania innowacyjnych technologii prośrodowiskowych

W spotkaniu firmy Unilever wzięli również udział studenci największych warszawskich uczelni, którzy mieli okazję m.in. uczestniczyć w warsztatach poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, w takich obszarach jak łańcuch dostaw czy żywność i żywienie. Zajęcia zostały poprowadzone przez Martę Krawcewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pod koniec warsztatów studenci, w 5-osobowych zespołach, zmierzyli się z zadaniami, przygotowanymi specjalnie na tę okazję przez ekspertów firmy Unilever. Zgodnie z werdyktem jury, najlepsi okazali się przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodę, w postaci zaproszenia na 'Unilever Business Workshops', czyli dzień szkoleń z menedżerami firmy Unilever, wręczył Harm Goossens, Prezes firmy Unilever w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zauważamy rosnące zainteresowanie studentów obszarem zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej. 'Create Better Future' jest odpowiedzią na nie ” udało nam się połączyć studencki zapał z naszym Planem 'Ĺťycie w sposób zrównoważony' i umożliwić studentom realizację projektów mających na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Fakt, że studenci uważają nas za jednego z najbardziej atrakcyjnych pracodawców na polskim rynku wiele dla nas znaczy i zobowiązuje do odpowiadania na ich potrzeby ” mówi Rita Horvath, Kierownik ds. Rozwoju Przywództwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło Unilever. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy