Czarnoziemy articles

Czarnoziemy

Czarnoziemy

Czarnoziemy to bardzo żyzne gleby powstałe na podłożach lessowych, czasem na glinach marglistych, bogatych w związki wapnia (w warstwie ornej często obecny jest węglan wapnia) i magnezu. Czarnoziemy posiadają dużą ilość (ok 4%) próchnicy, powstałej z butwiejących szczątków łąkowo-stepowych roślin zielnych, która nadaje tej glebie czarną barwę.…
Top