28. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

28. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
06.09.2011
Podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz wziął udział w otwarciu 28. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gleba – Człowiek-Środowisko, który odbywa się w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w dniach 5 – 10 września br.

Kongres jest objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Dbałość o środowisko, w tym gleby, jest jednym z ważnych elementów Wspólnej Polityki Rolnej” – podkreślił podsekretarz stanu.

Beneficjenci płatności bezpośrednich i niektórych działań PROW zobowiązani są do przestrzegania zasady wzajemnej zgodności i minimalnych norm. W Unii Europejskiej od kilku lat trwają intensywne prace nad projektem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleb, która ma zobowiązać wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań w celu ochrony gleb, ich zrównoważonego użytkowania oraz zachowania.

W Polsce najlepsze gleby są szczególnie chronione, gdyż gleb klasy I-III stanowią zaledwie około 25% powierzchni wszystkich gruntów rolnych.

Podsekretarz stanu Jarosław Wojtowicz poinformował także, że w resorcie rolnictwa przygotowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Jest to bardzo istotne, gdyż poprzednie rozporządzenie pochodzi z roku 1956, a utrzymanie jednolitej dla całego kraju klasyfikacji gleboznawczej powoduje, że na gruntach tych właściwie naliczane są świadczenia w postaci podatku rolnego, a także należności i opłaty z tytułu wyłączeń gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.

http://www.minrol.gov.pl

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top