Rośliny Wiadomości Branżowe

11 projektów nagrodzonych w 5. edycji konkursu grantowego

Znamy już zwycięzców piątej edycji konkursu grantowego organizowanego w ramach programu „Po stronie natury”. W tym roku jury wybrało 11 zwycięskich projektów spośród ponad 400 nadesłanych wniosków. Instytucje i placówki zajmujące się edukacją ekologiczną, mogły ubiegać się o przyznanie grantu w wysokości do 10 tysięcy złotych. W puli konkursu grantowego znajdowało się 100 tysięcy złotych.Aby ubiegać się o grant należało przygotować projekt mający na celu poszerzenie wiedzy o ochronie przyrody oraz kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej. Jak co roku najwyżej ocenione zostały inicjatywy propagujące aktywną edukację prowadzoną w terenie i pomysły odpowiadające na lokalne potrzeby. Zwycięskie projekty charakteryzowały się nie tylko poprawnością merytoryczną i formalną, ale także ciekawym ujęciem i innowacyjnymi metodami ich realizacji.Najwięcej wniosków wpłynęło z województw: mazowieckiego i śląskiego.Poprzez program „Po stronie natury” wspieramy ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną w Polsce. Dzięki czterem edycjom konkursu grantowego

Znamy już zwycięzców piątej edycji konkursu grantowego organizowanego w ramach programu 'Po stronie natury'. W tym roku jury wybrało 11 zwycięskich projektów spośród ponad 400 nadesłanych wniosków. Instytucje i placówki zajmujące się edukacją ekologiczną, mogły ubiegać się o  przyznanie grantu w  wysokości do 10 tysięcy złotych. W  puli konkursu grantowego znajdowało się 100 tysięcy złotych.

Aby ubiegać się o grant należało przygotować projekt mający na celu poszerzenie wiedzy o ochronie przyrody oraz kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej. Jak co roku najwyżej ocenione zostały inicjatywy propagujące aktywną edukację prowadzoną w terenie i pomysły odpowiadające na lokalne potrzeby. Zwycięskie projekty charakteryzowały się nie tylko poprawnością merytoryczną i formalną, ale także ciekawym ujęciem i innowacyjnymi metodami ich realizacji.Najwięcej wniosków wpłynęło z  województw: mazowieckiego i śląskiego.

Poprzez program 'Po stronie natury' wspieramy ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną w  Polsce. Dzięki czterem edycjom konkursu grantowego udało się zrealizować aż 89 lokalnych inicjatyw. W tym roku wsparcie otrzyma 11 kolejnych podmiotów ” mówi Katarzyna Dytrych z  Fundacji Nasza Ziemia koordynującej konkurs. Udział w przedsięwzięciu dostarcza jego uczestnikom wielu emocji i wrażeń, które na długo zapadają w pamięć. Inicjatywy podejmowane w  ramach programu, to doskonała okazja, żeby zrobić coś dobrego dla przyrody w skali lokalnej, ale także sposób na pokazanie społeczeństwu, że takie działania może podjąć każdy z  nas.

Autorami zwycięskich projektów 5. edycji konkursu są placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje przyrodnicze, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Urząd Gminy. To one wykazały się największą skrupulatnością oraz zaplanowały długofalowe działania angażujące do współpracy lokalne społeczności.  

Przyznane środki zostaną wykorzystane m.in. na: realizację warsztatów i  obozów ekologicznych, budowę arboretów oraz szkolnego ogrodu, służących do celów edukacyjnych, organizację 'Pszczelego Miasteczka Edukacyjnego' oraz opracowanie multimedialnej mapy występowania nietoperzy. Projekty zgodnie z  założeniami konkursu angażują nie tylko dzieci, ale także rodziców, okolicznych mieszkańców, a  nawet placówki szkolne z innych krajów.

A to już wiesz?  Ciepłe i zimne kolory " do jakich wnętrz pasują najbardziej?

Konkurs grantowy jest nieodłącznym elementem programu 'Po stronie natury', realizowanym niezmiennie od 2009 roku we współpracy trzech partnerów: Ĺťywiec Zdrój, Fundacji Nasza Ziemia oraz Lasów Państwowych. W efekcie czterech edycji, nakładem ponad pół miliona złotych dofinansowano aż 89 inicjatyw proekologicznych odpowiadających na lokalne potrzeby.

Lista zwycięzców 5. edycji konkursu grantowego:  

Nazwa wnioskodawcy

Miejscowość, Województwo                              

Nazwa projektu

Stowarzyszenie T.O.U.R. Aktywni ” Ciepłowody

Ciepłowody,                                         woj. dolnośląskie

'Nasz park ekologicznym miejscem wypoczynku'

Przedszkole Publiczne nr 20

Głogów,                                               woj. dolnośląskie

'Aby wiedzę czerpać nie z książek, ale z nieba i ziemi, z dębów i buków'

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate

Kamienna Góra,                           woj. dolnośląskie

'Nauczanie na polanie, czyli klasa w plenerze'

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TREK

Kruszyn,                                                                     woj. dolnośląskie

'Poszukiwacze zaginionej przyrody'

ZHP Chorągiew Łódzka, Hufiec

Skierniewice,                                     woj. łódzkie

'Dotrzeć do źródeł'

Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Warszawa,                                         woj. mazowieckie

'Ĺťycie ukryte w drzewie ” grzyby'

Szkoła Podstawowa

Wojtkowa,                                         woj. podkarpackie

'Bliskie spotkanie z Naturą'

Urząd Gminy w Pszczółkach

Pszczółki,                                                          woj. pomorskie

'Na ratunek pszczołom'

Gimnazjum Pubiczne nr 1

Czechowice-Dziedzice,     woj. śląskie

'Arboretum inspiruje'

Zespół Szkół im. Ks. prał. St. Gawlika

Radziechowy,                                 woj. śląskie

'Beskidy to jest nasze miejsce na Ziemi'

ZHP Chorągiew Śląska, Hufiec Węgierska Górka

Węgierska Górka,       woj. śląskie

'Za Gackiem po górach'

A to już wiesz?  Innowacyjność konieczna dla rozwoju firm przetwórstwa rolno-spożywczego

O programie 'Po stronie natury':

'Po stronie natury' to unikalny wieloletni sojusz na rzecz przyrody liderów z różnych sektorów. W  ramach programu od 2009 roku z powodzeniem współpracują ze sobą instytucja państwowa ” Lasy Państwowe, organizacja pozarządowa   ” Fundacja Nasza Ziemia   oraz organizacja biznesowa ” Ĺťywiec Zdrój S.A. Każda ze stron wnosi do niego wyjątkową wiedzę, doświadczenie i wkład praktyczny lub finansowy.

W  ramach 'Po stronie natury' organizowana jest coroczna akcja sadzenia miliona drzew w  Beskidzie Ĺťywieckim oraz ogólnopolski konkurs grantowy na projekty ekologiczne odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności. W pierwszych dwóch latach program funkcjonował pod nazwą 'Moje Silne Drzewo'.

Zadaniem 'Po stronie natury' jest zwrócenie uwagi Polaków na problem ochrony środowiska naturalnego i  potrzebę dbania o nie. Do programu może przyłączyć się każdy, kto chce zrobić coś dobrego dla przyrody i  dobrze się przy tym bawić. Dotychczasowe działania przyczyniły się procesu odnawiania Puszczy Karpackiej ” 4  milionami drzew obsadzono obszar o powierzchni ponad 715 ha. W  ramach konkursu grantowego łącznym nakładem ponad pół miliona złotych dofinansowano do tej pory 89 projektów proekologicznych.

 

< 242096" >

Źródło Ĺťywiec Zdrój. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy