Tag Archives: wikipedia

Bonsai Trees Plants and Shops

Bonsai Trees Plants and Shops

Title: Bonsai Trees / Plants and Shops Word Count: 1103 Summary: Bonsai trees are special miniture trees that grow indoors (usually) in pots. Bonsai is japanese for ‚potted plant’ and originated in China. they are absolutely gorgeous, the idea of having an entire tree on your windowsil amazes me till today, they grow like trees for years and years, there are several styles and types of bonsai: The formal upright style, or Chokkan, is just as the name suggests, and is characterized by a straight, upright, tapering trunk.…

Torf

Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych. Szczątki drzew, żyjących przed milionami lat, pochłonięte zostały przez bagna, tworząc powłokę, która pod naporem kolejnych warstw osadów stopniowo została sprasowana. Po usunięciu tlenu, powstał torf.…

Typy owoców

Owoce mogą być pojedyncze (wówczas powstają z jednej zalążni) i złożone (owocostan) lub też zbiorowe (wtedy powstają z kilku słupków wolnych (apokarpicznie). Ze względu na ekologię i morfologię, owoce dzielimy na suche i soczyste: Owoce suche: o pękające – są one wielonasienne i mają suche owocnie, które otwierają się po dojrzeniu i rozsiewają nasiona: strąk łuszczyna łuszczynka torebka o niepękające – są zazwyczaj jednonasienne, nasiona tych owoców pozostają zamknięte w całej owocni lub jej części.…

Czarnoziemy

Czarnoziemy to bardzo żyzne gleby powstałe na podłożach lessowych, czasem na glinach marglistych, bogatych w związki wapnia (w warstwie ornej często obecny jest węglan wapnia) i magnezu. Czarnoziemy posiadają dużą ilość (ok 4%) próchnicy, powstałej z butwiejących szczątków łąkowo-stepowych roślin zielnych, która nadaje tej glebie czarną barwę.…
Top