Tag Archives: ICT

Ericsson zapowiada współpracę w celu poprawy warunków życia w mieście

Ericsson zapowiada współpracę w celu poprawy warunków życia w mieście

Ericsson zaprosił liderów przemysłu i naukowców, do współpracy w obrębie City Index, aby wdrożyć technologie ICT w sferze gospodarczej, społecznej i ochrony środowiska. Współpraca z UN-Habitat w zakresie badań i promocji inwestycji w zrównoważony rozwój społeczny, ekonomiczny i dotyczący ochrony środowiska z zastosowaniem technologii ICT.…
Top