Tag Archives: GEKON

GEKON – dofinansowanie badań i wdrażania innowacyjnych technologii prośrodowiskowych

GEKON – dofinansowanie badań i wdrażania innowacyjnych technologii prośrodowiskowych

Druga połowa roku 2013 to już ostatnie konkursy z kończącego się budżetu funduszy unijnych na lata 2007 – 2013. Niewielkie są również szanse na uruchomienie konkursów z nowej perspektywy 2014-2020 już w pierwszym roku jej obowiązywania, a z pewnością nie w pierwszym półroczu 2014.…
Top